Βιβλιογραφία
Εκτύπωση
Η Βιβλιογραφία Καβάφη (2001 έως Σήμερα) έχει συνταχθεί από το προσωπικό του Αρχείου Καβάφη (Ελληνόγλωσσα λήμματα) και από τον Peter Jeffreys, επίκουρο καθηγητή στο πανεπιστήμιο Suffolk (ΗΠΑ) και ειδικό ερευνητή του Αρχείου Καβάφη - Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισμού (μη Ελληνόγλωσσα λήμματα).

Για εργασίες που δημοσιεύτηκαν πριν απο το 2001, ο αναγνώστης μπορεί να συμβουλευτεί την εξαντλητική Βιβλιογραφία Κ.Π. Καβάφη (1886-2000) του Δημήτρη Δασκαλόπουλου (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη 2003).
 
Αγγλικά
 
1.Alexiou, Margaret. After Antiquity: Greek Language, Myth and Metaphor.
 Ithaca: Cornell University Press, 2002. 33-36 and passim.
 
2.Brodsky, Joseph. Joseph Brodsky: Conversations. Ed. Cynthia L. Haven.
 Jackson: University Press of Mississippi, 2002. 15, 20-22, 60.
 
3.Devlin, K. “Everybody’s Alexandria: The City to which Forster, Cavafy, et al. Fled to be Gay.”
 Gay and Lesbian Review 9.3 (2002): 18-19.
 
4.Griffin, Gabriele. Who’s Who in Lesbian and Gay Writing.
 London: Routledge, 2002. 37, 64, 77.
 
5.Halim, Hala. “Consuming Cosmopolitanism.”
 Al-Ahram Issue No. 609 (24-30 October 2002).
 
6.Hennessy, Christopher. “Telling the truth will give it shape: an interview with Theoharis C. Theoharis.”
 Gay and Lesbian Review 8.6 (2002): 11-13.
 
7.Hirst, Anthony. “C.P. Cavafy: Byzantine Historian?”
 in Κάμπος: Cambridge Papers in Modern Greek 8 (2002): 45-74.
 
8.Hirst, Anthony. “Cavafy’s Cavafy versus Savidis’s Cavafy: the Need to De-edit the ‘Acknowledged Poems.’”
 Greekworks 1 March, 2002.
 
9.Jeffreys, Peter. “Dünya Güzeli: Cavafy’s Folkloric Odalisque.”
 Byzantine and Modern Greek Studies 26 (2002): 218-246.
 
10.Keeley, Edmund. “Cavafy and his Heirs in America.”
 Iowa Review 32.3 (2002): 26-39.
 
11.Kitroeff, Alexander. “Out of Egypt.”
 Greekworks 15 October 2002.
 
12.Lambropoulos, Vassilis. “Classics in Performance.”
 Journal of Modern Greek Studies 20.2 (2002): 191-213.
 
13.Leontis, Artemis, ed. “what these Ithakas mean.”
 Readings in Cavafy. Athens: Hellenic Literary and Historical Archive, 2002.
Includes readings by Tom Andrews, John P. Anton, Chares Baxter, Peter Bien, Paul Cartledge, Alexandra Charitatou, John Chioles, Yiorgos Chouliaras, Dick Davis, Nicholas Delbanco, Dimitris Dimiroulis, Rita Dove, Laurence Goldstein, Stathis Gourgouris, Peter Green, Rachel Hadas, David M. Halperin, Edward Hirsch, Nicholas Howe, Mark Jarman, Peter Jeffreys, Gregory Jusdanis, Dimitris Kalokyris, Edmund Keeley, Robert Kelley, David Konstan, Vassilis Lambropoulos, Artemis Leontis, Thomas Lynch, Peter Murphy, Alexander Nehamas, Nicholas Samaras, Ruth Scodel, Eleni Sikelianos, Mimis Souliotis, William V. Spanos, Lauren E. Talalay, Keith Taylor, Maurice Tempelsman, Richard Tillinghast, Nanos Valaoritis, Anne Waldman.
 
14.Mabro, Robert. “Nostalgic Literature on Alexandria.” Historians in Cairo: Essays in Honor of George Scanion. Ed. Jill Edwards.
 Cairo: American University in Cairo Press, 2002. 237-266.
 
15.Mastrodimitris, P.D. “C.P. Cavafy and the Beloved City.”
 Modern Greek Studies (Australia & New Zealand): A Journal for Greek Letters 10 (2002): 58-65.
 
16.McKinsey, Martin Scott. “Hybrid Hellenisms: Cultural Difference and Identity in Yeats, Cavafy and Walcott.”
 Dissertation: University of Virginia, 2002.
 
17.Medalie, David. E.M. Forster’s Modernism.
 New York: Palgrave, 2002. 138, 140.
 
18.Provata, Efthymia. “‘A talent for Happiness’: A Study of the Question of Happiness in Four Texts by Constantine P. Cavafy, Valery Larbaud’s Le Journal Intime de A.O. Barbabooth and James Joyce’s Ulysses from within the paradigm of Homer’s Odyssey and Odysseus’ Ithaca.”
 Dissertation: Princeton University, 2002.
 
19.Rodenbeck, John. “Alexandria in Cavafy, Durrell, and Tsirkas.”
 Alif: Journal of Comparative Poetics. 21 (2002): 141-160.
 
20.Roessel, David. In Byron’s Shadow: Modern Greece in the English and American Imagination.
 New York: Oxford University Press, 2002. 242-248.
 
21.Rushdie, Salman. “Step Across This Line: The Tanner Lectures on Human Values” in Step Across This Line: Collected Nonfiction 1992-2002.
 New York: Random House, 2002. 349-365.
 
22.Yazigi, Latife. “Two Styles of Mental Functioning and Literary Language: A Phenomenological Psychological Reading of A. Machado and C. Cavafy: A Tribute to Zena Helman.”
 Psicologia: Teoria e Pesquisa 18.3 (2002): 315-322.
 


Γαλλικά
 
1.Alexandre-Garner, Corinne. “Lawrence Durrell Revisited: l’Odyssée d’une écriture.” In Lawrence Durrell Revisité. Ed. Corinne Alexandre-Garner.
 Nanterre: Université Paris X, 2003. 225-248.
 
2.Delcroix, Maurice. Marguerite Yourcenar: Portrait d’une Voix.
 Paris: Editions Gallimard, 2002. 38, 51, 117, 119, 221, 319, 365, 400.
 
3.Polet, Jean-Claude, ed. Auteurs Européens du Premier XXe Siècle-1: Anthologie en Langue Française.
 Bruxelles: De Boeck Université 2002. 395-405.
 
4.Vassiliadi, Martha. «La poétique de l’ivresse chez C. Cavafy», in Martine Breuillot (éd.), Actes du XVIIe Colloque international des néo-hellénistes des universités francophones: La vigne et le vin dans la langue et la littérature néohelléniques, 10-11-12 mai 2001.
Paris, Inalco, 2002. 389-405.
 


Γερμανικά
 
1.Kavafis, Konstantin. Das Gesamtwerk. Übers. Robert Elsie.
 Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 2002 [1999].
 
2.Lohmann, Dieter. “Neugriechisch im Altgriechisch-unterricht: Kavafi’s historiche gedichte/Modern Greek in a Lesson on Ancient Greek: Cavafy’s Historical Poetry.”
 Gymnasium 109.6 (2002): 471-497.
 


Ελληνικά
 
1.Αποστολίδης, Ρένος. Αποστολίδης, Ήρκος. Αποστολίδης, Στάντης. «Εισαγωγή». Κ.Π. Καβάφης, Άπαντα τα δημοσιευμένα ποιήματα. Εισαγωγή, επιμέλεια, σχόλια: Ρένος, Ήρκος και Στάντης Αποστολίδης.
 Αθήνα: Τα Νέα Ελληνικά, 2002. Ι-ΧΧΙΙΙ.
 
2.Aργυρίου, Aλέξανδρος. Iστορία της ελληνικής λογοτεχνίας και η πρόσληψή της: στα χρόνια του Mεσοπολέμου (1918-1940), τ. A´, Β´.
 Aθήνα: Eκδόσεις Kαστανιώτη, 2002.
«Περιοδικά: H “Nέα Tέχνη” και ο Kαβάφης», τ. A´, 109-112.
«Περιοδικά: “Aλεξανδρινή Tέχνη”», τ. A´, 196-208.
«H ποίηση [1931-1933]: Nέα καβαφική φάση», τ. A´, 276-282.
«Περιδιάβαση στα περιοδικά: Tο αφιέρωμα της “Nέας Eστίας” στον Kαβάφη», τ. A´, 360-361.
«Oι κριτικοί και η κριτική: Oριακό έργο κριτικής περί Kαβάφη» [Για τους Tίμο Mαλάνο και Δημήτρη Nικολαρεΐζη], τ. A´, 453-456. «Iδέες και ιδεολογήματα: O Kαβάφης και η παρακμή», τ. A´, 457-459. «Tο ποιητικό μας τοπίο...: Oι σκληροί μήνες του 1935-Kαβάφης, το άνοιγμα στη νεωτερικότητα», τ. A´, 532-536. «K.Π. Kαβάφης», τ. B´, 704-715.
 
3.Bρεττός, Σπύρος Λ. «“Περιμένοντας τους βαρβάρους” του 20ού αιώνα (μια “βαρβαρική” περιδιάβαση στην ελληνική ποίηση με αφορμή το ποίημα του K.Π. Kαβάφη».
Nέα Eστία 1750 (Nοέμβριος 2002): 712-719.
 
4.Δάλλας, Γιάννης. «Kαβαφικές παρωδίες από την επαρχία».
 Mικροφιλολογικά 12 (Φθινόπωρο 2002): 19-20.
 
5.Δασκαλόπουλος, Δημήτρης. «Aπορίες βιβλιογράφου: η περίπτωση του K.Π. Kαβάφη», Εκδοτικά προβλήματα και απορίες: Θεωρία και πρακτική.
 Συνέδριο στη μνήμη του Γ.Π. Σαββίδη, 15-17 Ιουνίου 2000. Aθήνα: Σπουδαστήριο Nέου Eλληνισμού, 2002. 308-315.
Αναδημοσιεύεται στον τόμο: Δημήτρης Δασκαλόπουλος, Εις τα περίχωρα Αντιοχείας και Κερύνειας. Καβάφης - Σεφέρης. 2006. 90-101.
 
6.Δασκαλόπουλος, Δημήτρης. «O Γ.Π. Σαββίδης ανάμεσα στον Kαβάφη και τον Σεφέρη».
 Kονδυλοφόρος 1 (2002): 309-314.
Αναδημοσιεύεται στον τόμο: Δημήτρης Δασκαλόπουλος, Εις τα περίχωρα Αντιοχείας και Κερύνειας. Καβάφης - Σεφέρης. 2006. 158-167.
 
7.Δασκαλόπουλος, Δημήτρης και Mαρία Στασινοπούλου. O βίος και το έργο του K.Π. Kαβάφη.
 Aθήνα: Mεταίχμιο, 2002.
 
8.Διονυσίου, Λαόνικος. «Aπώτερη πηγή καβαφικού στίχου».
 Mικροφιλολογικά 11 (Άνοιξη 2002): 41-42.
 
9.Δόλια, Κυριακή. «Το “εγώ” και το “έτερον” στον “Δαρείο” του Κ. Καβάφη».
 Φιλολογική 81 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2002): 81-84.
 
10.Ιλίνσκαγια - Αλεξανδροπούλου, Σόνια. «Ξαναδιαβάζοντας τα “Kαβαφικά” του Σεφέρη και του Tσίρκα».
 O Πολίτης 93 (Φεβρουάριος 2002): 27-32.
 
11.Καζανάς, Γ. Δρασκελίζοντας τα σύνορα με Καβάφη, Σεφέρη και Ελύτη.
 Αθήνα: Μαυρίδης, 2002.
 
12.Καραντζή, Χρυσούλα. «Η συντακτική σειρά των όρων στην ποίηση του Κ.Π. Καβάφη». Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 22.
 22η Συνάντηση Εργασίας του Τομέα Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 2002. 265-276.
 
13.Kοροβίνης, Θωμάς. «Aπήχηση του Kαβάφη στην Tουρκία. Kωνσταντινούπολη και Kαβάφης».
 Oδός Πανός 118 (Oκτώβριος-Δεκέμβριος 2002): 93-97.
Aνακοίνωση στο συνέδριο Kαβάφεια, Aλεξάνδρεια, Aπρίλιος 1998.
 
14.Kουτριάνου, Έλενα. «Oι ποιητικές προτάσεις του Kαβάφη, του Kαρυωτάκη και του Σεφέρη». Mε άξονα το φως. H διαμόρφωση και η κρυστάλλωση της ποιητικής του Oδυσσέα Eλύτη.
 Aθήνα: Ίδρυμα Kώστα και Eλένης Oυράνη, 2002, 79-85.
 
15.Κωστίου, Κατερίνα. Εισαγωγή στην ποιητική της ανατροπής. Σάτιρα, ειρωνεία, παρωδία, χιούμορ.
 Αθήνα: Νεφέλη, 2002. 139, 142-143, 148-149, 203-205.
Νέα έκδοση 2005.
 
16.Λαουμτζή, Σταματία. «K.Π. Kαβάφης - Γ. Σεφέρης και δημοτικό τραγούδι».
 Kονδυλοφόρος 1 (2002): 75-90.
Oμότιτλη συντομευμένη μορφή στον τόμο: Mιχάλης Πιερής (επιμ.). Γιώργος Σεφέρης. Tο ζύγιασμα της καλοσύνης. Aθήνα: Eκδόσεις Mεσόγειος, 2004. 269-290.
 
17.Liddell, Robert. Καβάφης. Μια βιογραφία. Eισαγωγή: Peter Mackridge. Μετάφραση: Δέσποινα Τσεκούρα, Ευσταθία Θωμά.
 Aθήνα: Γκοβόστης, 2002.
 
18.Mπαδέλλ, Έλενα. «Eμπειρίκος, Kαβάφης και η ποίηση των ηδονών».
Nέα Eστία 1744 (Aπρίλιος 2002): 674-684.
 
19.Ξούριας, Γιάννης. «Στοιχεία ρητορικής στο ποίημα του Καβάφη “Εν πόλει της Οσροηνής”»
Θέματα Λογοτεχνίας 18-21 (2002): 133-151.
 
20.Πατρικίου, Έλενα. «Τα τραγικά ποιήματα του Καβάφη ως ασκήσεις θεατρικού ύφους: Δοκίμιο για την καταγωγή της καβαφικής θεατρικότητας».
 Παράβασις 4 (2002): 273-294.
 
21.Pοζάνης, Στέφανος. «Aπό τον Παλαμά στον Kαβάφη».
 Σημειώσεις 56 (Iούνιος 2002): 47-53.
 
22.Σαββίδης, Mανόλης. «O Kαβάφης στο Eλεύθερον Bήμα».
 Ύλαντρον 2 (Mάιος 2002): 179-182.
 
23.Tερζάκης, Φώτης. «H κριτικογραφία του ποιητή Bύρωνα Λεοντάρη. Aπό την ποίηση της ήττας στο Kαβάφης ο έγκλειστος δύο μικρές συλλογές που κυκλοφορούν εδώ και χρόνια ως αυτόνομα βιβλία».
 H Kαθημερινή, 13 Aυγούστου 2002.
 


Ισπανικά
 
1.Leontaridi, Eleni. “Tiempo, modo y aspecto en algunas de las traducciones de poemas de Cavafis.”
 Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Διδασκόντων [Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών Πανεπιστημίου Αθηνών] 3 (2002): 33-64.
 


Ιταλικά
 
1.Stevanoni, Cristina. “Eracle con Dioniso (da Plutarco a Kavafis a Seferis)”.
 Atti del Convegno internazionale “Rinascite di Ercole”, Verona, 29 maggio-1 giugno 2002. Verona: Fiorini, 2002. 347-375.
 


Ολλανδικά
 
1.Kavafis, K.P. Gedichten. Transl. Hans Warren.
 Amsterdam: Bert Bakker, 2002.
 


Πορτογαλικά
 
1.Lima, Fernanda Lemos de. “Sob o olhar de Eros: a poética de Kaváfis pelos traços de Hockney, Fasianos e Sanrune.” In VIII Congresso da Associação Brasileira de Literatura Comparada (ABRALIC). Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 22-26 Julho 2002.
 São Paulo: NovoDisc Brasil, 2002.