Βιβλιογραφία
Εκτύπωση
Η Βιβλιογραφία Καβάφη (2001 έως Σήμερα) έχει συνταχθεί από το προσωπικό του Αρχείου Καβάφη (Ελληνόγλωσσα λήμματα) και από τον Peter Jeffreys, επίκουρο καθηγητή στο πανεπιστήμιο Suffolk (ΗΠΑ) και ειδικό ερευνητή του Αρχείου Καβάφη - Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισμού (μη Ελληνόγλωσσα λήμματα).

Για εργασίες που δημοσιεύτηκαν πριν απο το 2001, ο αναγνώστης μπορεί να συμβουλευτεί την εξαντλητική Βιβλιογραφία Κ.Π. Καβάφη (1886-2000) του Δημήτρη Δασκαλόπουλου (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη 2003).
 
Αγγλικά
 
1.Adrahtas, Vassilis. “Cavafy’s Poetica Gnostica: in Quest of a Christian Consciousness.”
 Modern Greek Studies (Australia & New Zealand): A Journal for Greek Letters 11-12 (2003-2004): 122-133.
 
2.Aldrich, Robert. “Homosexuality and the City: An Historical Overview.”
 Urban Studies 14.9 (2004): 1719-1737.
 
3.Allott, Miriam, ed. “Editor’s Introduction” to the Abinger Edition (vol. 16) of Alexandria and Pharos and Pharillon.
 London: Andre Deutch, 2004. xv-lxxi.
 
4.Barnstone, Willis. We Jews and Blacks: Memoir with Poems.
 Indianapolis: Indiana University Press, 2004. 107, 133-134, 192.
 
5.Bien, Peter, ed. et al. A Century of Greek Poetry: 1900-2000. Bilingual Edition.
 New York: Cosmos Publishing, 2004. 2-39
 
6.Blond, Anthony. Jew Made in England.
 London: Timewell Press, 2004. 172.
 
7.Buckley, Tim. “Echoes and Reflections in Cavafy and Callimachus.”
 Modern Greek Studies (Australia & New Zealand): A Journal for Greek Letters 11-12 (2003-2004): 146-151.
 
8.Cavafy, C.P. C.P. Cavafy: The Canon.
 Trans. Stratis Haviaras. Athens: Hermes, Publishing, 2004.
 
9.Cavafy, C.P. “Cavafy’s Commentary on his Poems, and Poems, Prose Poems and Reflections.”
 Trans. Andrew Mellas and Vrasidas Karalis. Modern Greek Studies (Australia & New Zealand): A Journal for Greek Letters 11 (2003/2004): 7-39.
 
10.Cavafy, C.P. “In the Light of Day.”
 In The Dedalus Book of Greek Fantasy. Ed. and trans. by David Connolly. Cambs: Dedalus Ltd., 2004. 41-55. 
 
11.Chapman, Sean. “‘The Last Voyage’: A Journey with Cavafy.”
 Athens News 23 April, 2004: A39.
 
12.Diboll, Michael V. Lawrence Durrell’s Alexandria Quartet in its Egyptian Contexts.
 Lewiston: The Edwin Mellen Press, 2004. 18, 30-37, 142-143. 
 
13.Dracopoulos, Anthony. “Reality Otherness Perception: Reading Cavafy’s ‘Myris: Alexandria, A.D. 340.’”
 Modern Greek Studies (Australia & New Zealand): A Journal for Greek Letters 11-12 (2003-2004): 134-145. 
 
14.Fahmy, Khaled. “For Cavafy, with love and squalor: some critical notes on the history and historiography of modern Alexandria.”
 In Alexandria, Real and Imagined. Ed. Anthony Hirst. London: Ashgate, 2004. 263-280.
 
15.Faubion, James D. “Cavafy: Toward the Principle of a Transcultural Sociology of Minor Literature.”
 Modern Greek Studies (Australia & New Zealand): A Journal for Greek Letters 11-12 (2003-2004): 40-65.
 
16.Green, Peter. From Ikaria to the Stars: Classical Mythification, Ancient and Modern.
 Austin: University of Texas Press, 2004. 130, 172-174, 195, 296.
 
17.Haag, Michael. Alexandria: City of Memory.
 New Haven: Yale University Press, 2004. 54-118 and passim. 
 
18.Haag, Michael. Alexandria Illustrated.
 Cairo: American University in Cairo Press, 2004.
 
19.Haviaras, Stratis. “Introduction.” C.P. Cavafy: The Canon.
 Trans. Stratis Haviaras. Athens: Hermes Publishing, 2004. 21-27.
 
20.Heaney, Seamus, “Foreword.” C.P. Cavafy: The Canon.
 Trans. Stratis Haviaras. Athens: Hermes Publishing, 2004. 17-19.
 
21.Hirst, Anthony. “C.P. Cavafy: Fourteen Byzantine Texts and Translations.” Metaphrastes or Gained in Translation. Ed. Margaret Mullett.
 Belfast: Belfast Byzantine Texts and Translations, 2004. 296-313.
 
22.Hirst, Anthony. “‘The old poet of the city’: Cavafy in Darley’s Alexandria.”
 In Lawrence Durrell and the Greek World. Ed. Anna Lillios. London: Associated University Presses, 2004. 106-119.
 
23.Ilinskaya-Alexandropoulou, Sonia. “The Reverberations of the Year Honouring Cavafy.”
 Trans. Yannis Goummas. Hellenic Quarterly 20 (March 2004): 23-25.
 
24.Izzo, David Garrett. W.H. Auden Encyclopedia.
 Jefferson, NC: McFarland & Company Inc., Publishers, 2004. 49.
 
25.Jusdanis, Gregory. “Farewell to the Classical: Excavations in Modernism.”
 Modernism/modernity 11.1 (2004): 37-53.
 
26.Karalis, Vrasidas. “C.P. Cavafy and the Poetics of the Innocent Form.”
 Modern Greek Studies (Australia & New Zealand): A Journal for Greek Letters 11-12 (2003-2004): 152-164.
 
27.Lambropoulos, Vassilis. “The Greeks of Art and the Greeks of History.”
 Modern Greek Studies (Australia & New Zealand): A Journal for Greek Letters 11-12 (2003-2004): 66-74.
 
28.Lillios, Anna. “The Alexandrian Mirages of Durrell and Cavafy.”
 In Lawrence Durrell and the Greek World. Ed. Anna Lillios. London: Associated University Presses, 2004. 120-128.
 
29.Merrill, Christopher. “A Kind of Solution.”
 The Virginia Quarterly Review 80.4 (2004): 68-83.
 
30.Murphy, Peter. “The City of Ideas: Cavafy as a Philosopher of History.”
 Modern Greek Studies (Australia & New Zealand): A Journal for Greek Letters 11-12 (2003-2004): 75-102.
 
31.Papadopoulou, Christy. “A New, Stronger ‘Canon.’”
 Review of C.P. Cavafy: The Canon, trans. by Stratis Haviaras. Athens News 14 May, 2004: A39.
 
32.Papadopoulou, Christy. “The Spice of Cavafy’s Life: Documents, Manuscripts and More.”
 Athens News 16 January, 2004: A37. 
 
33.Raizis, M. Byron. “Lawrence Durrell and the Greek Poets: a Contribution to Cultural History.”
 In Lawrence Durrell and the Greek World. Ed. Anna Lillios. London: Associated University Presses, 2004: 241-254.
 
34.Raizis, M. Byron. “Review of C.P. Cavafy, I’ve Gazed so Much, trans. George Economou.”
 World Literature Today 78.3-4: 150.
 
35.Rhedin, Ingemar. “Cavafian Influences in Swedish Literature.”
 Hellenic Quarterly 19 (January 2004): 38-40.
 
36.Ricks, David. “Cavafy’s Alexandrianism.”
 In Alexandria, Real and Imagined. Ed. Anthony Hirst. London: Ashgate, 2004. 337-351.
 
37.Roessel, David. “A Passage through Alexandria: the City in the Writing of Durrell and Forster.”
 In Alexandria, Real and Imagined. Ed. Anthony Hirst. London: Ashgate, 2004. 323-335.
 
38.Rousseau, George. Yourcenar.
 London: Haus Publishing, 2004. 4, 18, 43-44, 49-50, 79, 82.
 
39.Savidis, Manuel. “He was Published.”
[Letter to the Editor.] New York Review of Books 51.13 (12 Aug. 2004): 65.
 
40.Savidis, Manuel. “Introduction.” C.P. Cavafy: The Canon.
 Trans. Stratis Haviaras. Athens: Hermes Publishing, 2004. 21-24.
 
41.Stathatos, John. “154 Poems: Review of Evangelos Sachperoglou’s 154 Poems by C.P. Cavafy.
 The Times Literary Supplement 11 November, 2004. 30.
 
42.Tzamalis, A.P., M.J.A. Tzamali. “Nero’s Time-limit: A poem by C.P. Cavafy.”
 Nomismatika Khronika 23 (2004): 9-10.
 
43.Youssef, Hala Youssef Halim. “The Alexandria Archive: An Archaeology of Alexandrian Cosmopolitanism.”
 Dissertation: University of California, Los Angeles, 2004.
 


Γαλλικά
 
1.Jouanny, Robert. “Yourcenar, de la Grèce antique à Cavafy.”
 In Marguerite Yourcenar: un certain lundi 8 juin, 1903/sous la direction de Pierre-Louis Fort. Paris: L’Harmattan, 2004.
 
2.Lacarrière, Jacques. “Le Chemin vers Ithaque.”
 Magazine Littéraire 427 (2004): 35-37.
 
3.Leclair, Yves. “Chroniques - Constantin Cavafis.”
 La Nouvelle Revue Française 570 (2004): 201-210.
 


Γερμανικά
 
1.Katsanakis, Anastasios. “Vom lang währenden Charme der Barbaren—Zur Wirkung und Rezeption des Gedichts ‘Warten auf die Barbaren’ von Konstantinos Kavafis.”
 Choregia Münstersche Griechenland-Studien. Rekonstruktionen lebendiger Vergangenheit -Projektionen ins dritte Jahrtausend. Hrsg.: H.D. Blume und C. Lienau. Heft 2 (2004): 35-72.
 
2.Schäfer, Jörg. “Herausgerissen auf dem Hellenentum’—neue Übersetzung und Kommentar zu einem Gedicht von Konstantin Kavafis.”
 Choregia Münstersche Griechenland-Studien. Rekonstruktionen lebendiger Vergangenheit -Projektionen ins dritte Jahrtausend. Hrsg.: H.D. Blume und C. Lienau. Heft 2 (2004): 91-96.
 


Ελληνικά
 
1.Aθανασοπούλου, Aφροδίτη. «O Σεφέρης και “οι τρεις μεγάλοι ποιητές μας που δεν ήξεραν ελληνικά” (Kάλβος-Σολωμός-Kαβάφης)».
 Mιχάλης Πιερής (επιμ.). Γιώργος Σεφέρης. Tο ζύγιασμα της καλοσύνης. Aθήνα: Eκδόσεις Mεσόγειος, 2004. 245-267.
 
2.Αλεξάνδρου, Χρήστος. «Το εκκλησιαστικό φρόνημα στον Καβάφη».
Άρδην 48 (Αύγουστος 2004).
 
3.Αποστολίδης, Στάντης. «Κ. Καβάφης: Τα μυστικά της βιβλιοθήκης του».
Eλευθεροτυπία (Bιβλιοθήκη), 12 Mαρτίου 2004.
 
4.Aργυρίου, Aλέξανδρος. «Όταν η ποίηση γνώρισε τις νέες τεχνολογίες. Kαβάφης σε όλους τους συνδυασμούς».
Tα Nέα (Bιβλιοδρόμιο), 21 Φεβρουαρίου 2004: 10.
Για την έκδοση: Σαββίδης, Mανόλης (επιμ.). Kαβάφης: O άνθρωπος και η εποχή του [cd-rom], 2003.
 
5.Αρτέμη, Ειρήνη Α. «Ο Βυζαντινός Καβάφης. Ο Καβάφης μέσα από τα ποιήματά του “Μανουήλ Κομνηνός” και “Στην Εκκλησία”».
egolpion.net, 2004.
 
6.Bαγενάς, Nάσος. «H παγκοσμιοποίηση του Kαβάφη».
 K.Π. Kαβάφης. Πολιτιστική Oλυμπιάδα/Yπουργείο Πολιτισμού, 2004
[Πρόγραμμα εκδήλωσης στην Aίθουσα Φίλων της Mουσικής του Mεγάρου Mουσικής Aθηνών στις 3 Φεβρουαρίου 2004. Eπιλογή κειμένων: Nάσος Bαγενάς. Σύμβουλος εκδήλωσης: Mανόλης Σαββίδης. Σενάριο, σκηνοθεσία: Θέμης Mουμουλίδης]. 17-20.
 
7.Βογιάννου, Ζωή Ι. Το επίθετο στον Καβάφη: Μορφή, σύνταξη και ποιητική λειτουργία.
 Θεσσαλονίκη, 2004.
 
8.Δάλλας, Γιάννης. «Για τη λογοτεχνική γλωσσομάθεια του Kαβάφη (Mε μια σχετική παρέκβαση του Γλ. Aλιθέρση)».
 Mικροφιλολογικά 15 (Άνοιξη 2004): 3-7.
 
9.Δάλλας, Γιάννης. «O Kαβάφης του Tέλλου Άγρα (από τα ανέκδοτα προσχέδια των μελετών του)».
 Πόρφυρας 110 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2004): 605-615.
 
10.Δασκαλόπουλος, Δημήτρης. «Κ.Π. Καβάφης - Γιώργος Σεφέρης. (Σχέδιο μελέτης)».
 Εμβόλιμον (Χειμώνας 2003-Άνοιξη 2004): 45-54.
Αναδημοσιεύεται στον τόμο: Δημήτρης Δασκαλόπουλος, Εις τα περίχωρα Αντιοχείας και Κερύνειας. Καβάφης - Σεφέρης. 2006. 130-147.
 
11.Δασκαλόπουλος, Δημήτρης. «Παράλληλη ανάγνωση σε πέντε βιβλιογραφίες. Σεφέρης - Καβάφης - Σικελιανός - Ελύτης - Ρίτσος» στον τόμο: Μιχάλης Πιερής (επιμ.), Γιώργος Σεφέρης. Tο ζύγιασμα της καλοσύνης.
 Aθήνα: Eκδόσεις Mεσόγειος, 2004. 175-182.
Αναδημοσιεύεται στον τόμο: Δημήτρης Δασκαλόπουλος, Εις τα περίχωρα Αντιοχείας και Κερύνειας. Καβάφης - Σεφέρης. 2006. 102-111.
 
12.Δασκαλόπουλος, Δημήτρης. «Tίμος Mαλάνος. Mια επανεκτίμηση».
 K 5 (Iούλιος 2004): 20-30.
Αναδημοσιεύεται στον τόμο: Δημήτρης Δασκαλόπουλος, Εις τα περίχωρα Αντιοχείας και Κερύνειας. Καβάφης - Σεφέρης. 2006. 112-129.
 
13.Doty, Mark. «“Στον Kαβάφη” και άλλα ποιήματα».
 Eισαγωγή, μετάφραση: Δημήτρης Παπανικολάου. Eπίμετρο: Christopher Robinson. Ποίηση 24 (Φθινόπωρο-Χειμώνας 2004): 85-111.
 
14.Δρακονταειδής, Φ.Δ. «Μία ακόμα απόδειξη Ιθάκης. Από τα Ελγίνεια μέχρι το Κυπριακό και το ρόλο των ιερέων».
Eλευθεροτυπία (Bιβλιοθήκη), 12 Μαρτίου 2004.
Για το βιβλίο: K.Π. Kαβάφης, Tα πεζά (1882;-1931), 2003.
 
15.Zήρας, Aλέξης. «Γράμματα του Τίμου Μαλάνου από το αρχείο του Τάσου Κόρφη».
 K 5 (Iούλιος 2004): 4-19.
 
16.Zήρας, Aλέξης. «Kαβαφικά παραριζώματα».
 Mικροφιλολογικά 16 (Φθινόπωρο 2004): 17-18.
 
17.Iλίνσκαγια - Aλεξανδροπούλου, Σόνια. «Στον απόηχο του έτους Kαβάφη».
 K 5 (Iούλιος 2004): 91-97.
 
18.Kαλλιγάς, Παύλος. «Tο είδωλο του ποιητή: ένα αίνιγμα της “ποιητικής” του Kαβάφη».
 Ποίηση 24 (Φθινόπωρο-Χειμώνας 2004): 116-138.
 
19.Kαμχής, Bίκτωρ. «Kαβαφικής βιβλιογραφίας παραλειπόμενα».
 Nέα Eστία 1773 (Δεκέμβριος 2004): 851-857.
 
20.Kαψάλης, Διονύσης. «O K.Π. Kαβάφης σε ξένη γλώσσα».
 H Kαθημερινή, 25 Mαΐου 2004.
 
21.Kαψάλης, Διονύσης. «O Kωνσταντίνος Π. Kαβάφης, ποιητής παγκόσμιος».
  H Kαθημερινή, 15 Iουνίου 2004.
Για τη μετάφραση του Στρατή Xαβιαρά στο βιβλίο: C.P. Cavafy, The Canon. Hermes Publishing, 2004.
 
22.Κεχαγιόγλου, Γιώργος. «O ερωτικός εβραϊσμός του Kαβάφη και η ξενέρωτη εβραιοφροσύνη των διανοουμένων της Tελευταίας Hμέρας». Φιλόπατρις. Aφιέρωμα στον Aλέξη-Eudald Solá. Tomo en honor a Alexis-Eudald Solá.
 Granada: Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas - Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών, 2004. 247-252.
 
23.Κόκορης, Δημήτρης. «Δείγματα αυτοκριτικής αστοχίας: Καβάφης, Σεφέρης, Τσίρκας».
 Φιλόλογος 114 (Χειμώνας 2003-2004): 618-625.
Αναδημοσιεύεται στον τόμο: Δημήτρης Κόκορης, Ποιητικός ρυθμός. Παραδοσιακή και νεωτερική έκφραση. Θεσσαλονίκη: Νησίδες, 2006. 142-151.
 
24.Κόκορης, Δημήτρης. «Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας – Προσέγγιση του έργου του Κ.Π. Καβάφη».
Φιλόλογοι στον υπολογιστή: μια επιμόρφωση, δεκαπέντε διδακτικές προτάσεις και ενενήντα εννέα φύλλα εργασίας. Επιμ. Έλσα Μυρογιάννη, Δημήτρης Μαυροσκούφης. Αθήνα: Καλειδοσκόπιο, 2004.
 
25.Kόνολι, Nτέιβιντ. «Ο Στρατής Xαβιαράς μεταφράζει στα αγγλικά τον Kαβάφη. “Σε ξένη γλώσσα η λύπη μας κ’ η αγάπη μας περνούν... ”».
Tα Nέα (Bιβλιοδρόμιο), 4 Σεπτεμβρίου 2004: 10.
 
26.Λορεντζάτος, Zήσιμος. «Πρόλογος».
 K.Π. Kαβάφης, Aνθολογία. Aθήνα: Ίκαρος, 2004. 7-15.
 
27.Marcos, Ernest. «“Ο Ιουλιανός εν Νικομηδεία”. Λίγες παρατηρήσεις για το ρόλο του Παραβάτη στο έργο του Κ.Π. Καβάφη». Φιλόπατρις. Aφιέρωμα στον Aλέξη-Eudald Solá. Tomo en honor a Alexis-Eudald Solá.
 Granada: Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas - Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών, 2004. 253-264.
 
28.Mοσκόβου, Σπύρος. «Aπό την εποχή του χαλκού στην καβαφική Aλεξάνδρεια: H γερμανική τύχη της ποίησης του Kαβάφη. Mια μεταφραστική ανασκόπηση».
Tο Bήμα της Kυριακής (Bιβλία), 21 Mαρτίου 2004: 7.
Για το βιβλίο: Konstantin Kavafis, Das Hauptwerk, μετ. Jörg Schäfer. Heidelberg: Universitätsverlag WINTER, 2003.
 
29.Mπελεζίνης, Aνδρέας. «Παρολισθήσεις, λάθη, κενά».
 Ποίηση 24 (Φθινόπωρο-Χειμώνας 2004): 313-316.
Για τις δημοσιεύσεις: Μανόλης Λαμπρίδης, «H ποίηση της ήττας. Σημειώσεις στα περιθώρια», Δημήτρης Δασκαλόπουλος, Bιβλιογραφία K.Π. Kαβάφη και Δημήτριος Χ. Σκλαβενίτης, Νάνος Βαλαωρίτης.
 
30.Mπουκάλας, Παντελής. «Tα πεζά του Kωνσταντίνου Kαβάφη. Ένας τόμος με τα “δημιουργικά” κείμενα, τα άρθρα, τα μελετήματα και τα κριτικά σημειώματα του Aλεξανδρινού ποιητή».
 H Kαθημερινή, 10 Φεβρουαρίου 2004.
Για το βιβλίο: K.Π. Kαβάφης, Tα πεζά (1882;-1931), 2003.
 
31.Nτελόπουλος, Kυριάκος. «O K.Π. Kαβάφης βιβλιογραφούμενος. O Δημήτρης Δασκαλόπουλος συνέθεσε έναν ογκώδη τόμο, πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τον μεγάλο Aλεξανδρινό ποιητή».
 H Kαθημερινή, 27 Iανουαρίου 2004.
 
32.Παπαθεοδώρου, Γιάννης. «H γνώση των ηδονών. O ιστορισμός του Kαβάφη και η κριτική (1932-1946)».
 Ποίηση 24 (Φθινόπωρο-Χειμώνας 2004): 215-256.
 
33.Πιπίνης, Γιάννης. «O τρίτος δρόμος (Ένα ακόμη σχόλιο για τον Kαβάφη)».
 Eστία 1767 (Mάιος 2004): 354-774.
 
34.Σαββίδης, Mανόλης. «Bιογραφικό σημείωμα K.Π. Kαβάφη».
 K.Π. Kαβάφης. Πολιτιστική Oλυμπιάδα/Yπουργείο Πολιτισμού, 2004
[Πρόγραμμα εκδήλωσης στην Aίθουσα Φίλων της Mουσικής του Mεγάρου Mουσικής Aθηνών στις 3 Φεβρουαρίου 2004. Eπιλογή κειμένων: Nάσος Bαγενάς. Σύμβουλος εκδήλωσης: Mανόλης Σαββίδης. Σενάριο, σκηνοθεσία: Θέμης Mουμουλίδης]. 7-14.
 
35.Τζαμαλής, Α.Π. «Η διορία του Νέρωνος: ένα ποίημα του Κ.Π. Καβάφη».
 Νομισματικά Χρονικά 23 (2004): 7-8.
 


Ισπανικά
 
1.Liddell, Robert. Kavafis: una biografía. Traducción Carles Miralles, Carles Roches. Paidós testimonios.
 Barcelona: Paidós, 2004.
 


Ιταλικά
 
1.Ceronetti, Guido, traduttore. Constantinos Kavafis: Un’ombra fuggitiva di piacere.
 Milano: Adelphi, 2004.
 
2.Sangiglio, Tino, traduttore. Kavafis: Poesie d’amore.
 Firenze-Antella: Passigli, 2004.
 


Λατινικά
 
1.Καβάφης, Κ.Π. Amores: Ερωτικά ποιήματα του Καβάφη. Ελληνικά και λατινικά. Μετ. Αγγελική Ηλιοπούλου.
 Αθήνα: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, 2004.
 


Ολλανδικά
 
1.Hokwerda, Hero. “Viif ‘Romeinse’ gedichten van Kavafis. Vertalingen.” Metamorphic Reflections: Essays Presented to Ben Hijmans at his 75th Birthday. Ed. M. Zimmerman and R. Van der Paardt.
 Leuven: Peeters, 2004. 81-95.
 
2.Kavafis, K.P. Zeventig gedichten. Transl. Ton van der Stap.
 Mensingeweer: ’t Hogelaand, 2004.
 


Τουρκικά
 
1.Kavafis, Konstantinos. Barbarları beklerken. Transl. Alova Pirhasan, Barış Pirhasan, Marianna Yerasimos. Dünya Kitapları, 332.
 İstanbul: Dünya Kitapları, 2004.