Βιβλιογραφία
Εκτύπωση
Η Βιβλιογραφία Καβάφη (2001 έως Σήμερα) έχει συνταχθεί από το προσωπικό του Αρχείου Καβάφη (Ελληνόγλωσσα λήμματα) και από τον Peter Jeffreys, επίκουρο καθηγητή στο πανεπιστήμιο Suffolk (ΗΠΑ) και ειδικό ερευνητή του Αρχείου Καβάφη - Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισμού (μη Ελληνόγλωσσα λήμματα).

Για εργασίες που δημοσιεύτηκαν πριν απο το 2001, ο αναγνώστης μπορεί να συμβουλευτεί την εξαντλητική Βιβλιογραφία Κ.Π. Καβάφη (1886-2000) του Δημήτρη Δασκαλόπουλου (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη 2003).
 
Αγγλικά
 
1.Cavafy, C.P. Selected Prose Works. Translated and annotated by Peter Jeffreys. In Writers on Writing. Ed. Jay Parini.
 Ann Arbor: University of Michigan Press, 2010.
 
2.Chioles, John. “Stoicism, Skepticism, and the Unhappy Consciousness in the Poetry of Cavafy.” Imagination and Logos: Essays on C.P. Cavafy. Ed. Panagiotis Roilos.
 Cambridge, MA: Harvard University Department of Classics, 2010. 173-191.
 
3.Clay, Diskin. “Cavafy’s Greece.” Imagination and Logos: Essays on C.P. Cavafy. Ed. Panagiotis Roilos.
 Cambridge, MA: Harvard University Department of Classics, 2010. 273-283.
 
4.Coleman, Kathleen M. “C.P. Cavafy and Douglas Livingstone: An African Legacy.” Imagination and Logos: Essays on C.P. Cavafy. Ed. Panagiotis Roilos.
 Cambridge, MA: Harvard University Department of Classics, 2010. 107-120.
 
5.Dellamora, Richard. “Greek Desire and Modern Sexualities.” Imagination and Logos: Essays on C.P. Cavafy. Ed. Panagiotis Roilos.
 Cambridge, MA: Harvard University Department of Classics, 2010. 121-142.
 
6.Doty, Mark. “Cavafy’s Rooms.” Imagination and Logos: Essays on C.P. Cavafy. Ed. Panagiotis Roilos.
 Cambridge, MA: Harvard University Department of Classics, 2010. 143-151.
 
7.Faubion, James D. “In Passing: Cavafy’s Ontology of the Emotions and the Theoretico-Poetics of Liminalism.” Imagination and Logos: Essays on C.P. Cavafy. Ed. Panagiotis Roilos.
 Cambridge, MA: Harvard University Department of Classics, 2010. 21-49.
 
8.Frier, Bruce W. “Making History Personal: Constantine Cavafy and the Rise of Rome.”
Cavafy Forum, Window to Greek Culture: University of Michigan Department of Modern Greek. April 2010.
 
9.Haas, Diana. “Around the Revision of Cavafy’s ‘Σ’ ένα βιβλίο παληό—’ (‘In an Old Book—’), 1922-1929.” Imagination and Logos: Essays on C.P. Cavafy. Ed. Panagiotis Roilos.
 Cambridge, MA: Harvard University Department of Classics, 2010. 245-262.
 
10.Henrichs, Albert. “Who Abandons Whom? Intertextual and Cultural Disconnects in Cavafy’s ‘The God is Leaving Antony.” Imagination and Logos: Essays on C.P. Cavafy. Ed. Panagiotis Roilos.
 Cambridge, MA: Harvard University Department of Classics, 2010. 91-106.
 
11.Jeffreys, Peter. “Performing in Prose: Cavafy’s Πεζά and the Problematics of Style.” Imagination and Logos: Essays on C.P. Cavafy. Ed. Panagiotis Roilos.
 Cambridge, MA: Harvard University Department of Classics, 2010. 193-217.
 
12.Jusdanis, Gregory. Fiction Agonistes: In Defense of Literature.
 Stanford: Stanford UP, 2010. 49-50, 119-120.
 
13.Loulakaki-Moore, Irene. Seferis and Elytis as Translators. Byzantine and Neohellenic Studies. Vol. 4. Ed. Andrew Louth and David Ricks.
Bern: Peter Lang, 2010. 35-36, 61, 64, 271-273, 287-288 and passim.
 
14.Mansel, Philip. Levant: Splendour and Catastrophe on the Mediterranean.
New Haven: Yale UP, 2010. 125, 140-144, 235, 238, 287, 292, 295.
 
15.Mayor, Adrienne. The Poison King: the Life and Legend of Mithradates, Rome’s Deadliest Enemy.
 Princeton: Princeton UP, 2010. 250-251.
 
16.McKinsey, Martin. Hellenism and the Postcolonial Imagination: Yeats, Cavafy, Walcott.
 Madison, New Jersey: Fairleigh Dickinson University Press, 2010.
 
17.McKinsey, Martin. “Where Are the Greeks? Revisiting Cavafy’s ‘Philhellene’.”
 C.P. Cavafy Forum. Window to Greek Culture: University of Michigan Department of Modern Greek. February 2010.
 
18.Michelakis, Pantelis. “Performances and Epitaphs in C.P. Cavafy’s ‘Young Men of Sidon, A.D. 400’.”
Cavafy Forum, Window to Greek Culture: University of Michigan Department of Modern Greek. October 2010.
 
19.Moffat, Wendy. A Great Unrecorded History: A New Life of E.M. Forster
 New York: Farrar, Straus and Giroux, 2010. 140-149, 161.
 
20.Nagy, Gregory. “Poetics of Fragmentation in the Athyr Poem of C.P. Cavafy.” Imagination and Logos: Essays on C.P. Cavafy. Ed. Panagiotis Roilos.
 Cambridge, MA: Harvard University Department of Classics, 2010. 265-272.
 
21.Paschalis, Michael. “Cavafy’s ‘Iliadic’ Poems.” Imagination and Logos: Essays on C.P. Cavafy. Ed. Panagiotis Roilos.
 Cambridge, MA: Harvard University Department of Classics, 2010. 153-172.
 
22.Robinson, Peter. Poetry & Translation: The Art of the Impossible
Liverpool: Liverpool University Press, 2010. 10, 12-13, 14-20, 23, 130, 132-133, 147-151.
 
23.Roilos, Panagiotis. “The Seduction of the ‘Real’: Personification and Mimesis in C.P. Cavafy.” Imagination and Logos: Essays on C.P. Cavafy. Ed. Panagiotis Roilos.
 Cambridge, MA: Harvard University Department of Classics, 2010. 219-244.
 
24.Sedgwick, Eve Kosofsky. “Cavafy, Proust, and the Queer Little Gods.” Imagination and Logos: Essays on C.P. Cavafy. Ed. Panagiotis Roilos.
 Cambridge, MA: Harvard University Department of Classics, 2010. 1-20.
 
25.Syrimis, George. “Empire, Religious Fanaticism, and Everyman’s Dilemma: Julian the Apostate in Kazantzakis and Cavafy.”
 Journal of Modern Greek Studies 28.1 (Supplement 2010): 79-103.
 
26.Vendler, Helen. “Losing the Marbles: James Merrill on Greece.” Imagination and Logos: Essays on C.P. Cavafy. Ed. Panagiotis Roilos.
 Cambridge, MA: Harvard University Department of Classics, 2010. 51-70.
 
27.Yatromanolakis, Dimitrios. “The Numismatics of Poiêsis: Art, Money and Authority in Ezra Pound and C.P. Cavafy.” Imagination and Logos: Essays on C.P. Cavafy. Ed. Panagiotis Roilos.
 Cambridge, MA: Harvard University Department of Classics, 2010. 71-89.
 
28.Yeros, Dimitris. Shades of Love: Photographs Inspired by the Poems of C.P. Cavafy. Translated from the Greek by David Conolly. Foreword by Edward Albee. Introduction by John Wood.
San Rafael: Insight Editions, 2010.
 


Γαλλικά
 
1.Vassiliadi, Martha et M. Lassithiotakis. «Choses dites, choses tues: la correspondance intime de Constantin Cavafy».
Inverses 10 (2010): 85-101.
Βλ. http://martha-vassiliadi.papagiannakis.org/?page_id=6
 


Ελληνικά
 
1.Αθανασοπούλου, Μαρία. «Η νεοτερικότητα του παρελθόντος. Περισσότερα για το ζήτημα της ειδολογικής πρόσμειξης στο έργο του Κ.Π. Καβάφη». Η νεοτερικότητα στη νεοελληνική λογοτεχνία και κριτική του 19ου και του 20ού αιώνα. Πρακτικά της ΙΒ΄ Επιστημονικής Συνάντησης του Τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών αφιερωμένης στη μνήμη της Σοφίας Σκοπετέα (Θεσσαλονίκη, 27-29 Μαρτίου 2009).
 Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής, Β΄ 12. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2010. 143-158.
 
2.Βαγενάς, Νάσος. «Καβάφης».
 Στη νήσο των Μακάρων. Αθήνα: Κέδρος, 2010. 25.
Ποίημα.
 
3.Βαρθαλίτης, Γιώργος. «Κωνσταντίνος Καβάφης. Ο ποιητής και η ανακάλυψη της Αλεξάνδρειας».
(.poema..) 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2010).
 
4.Γαλανοπούλου, Πωλίν. «Κ.Π. Καβάφης (κριτικές και σχόλια από Ρώσους διανοούμενους για τον ποιητή Καβάφη)».
 Οδός Πανός 147 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2010). Αφιέρωμα στον Κ.Π. Καβάφη. 151-152.
 
5.Γκίκα, Κατερίνα. «Μενελάου και όχι Κωνσταντίνου. Διερεύνηση της γνησιότητας κειμένου στα Πεζά του Κ.Π. Καβάφη».
Κονδυλοφόρος 9 (2010): 117-140.
 
6.Γούτας, Παναγιώτης. «Και πλάγιασα στες κλίνες των (τα κρεβάτια στην ποίηση του Κωνσταντίνου Καβάφη)».
 Οδός Πανός 147 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2010). Αφιέρωμα στον Κ.Π. Καβάφη. 85-88.
 
7.Δημακοπούλου, Χαρίκλεια Γ. «Ένας άλλος Καβάφης».
 Εστία, 9 Ιανουαρίου 2010. 8.
 
8.Δρακονταειδής, Φίλιππος Δ. «Κ.Π. Καβάφης. Μετρήσεις δύο ποιημάτων (Υπόθεση εργασίας)».
 Πόρφυρας 137 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2010): 297-310.
 
9.Ευδόκας, Τάκης Χ. και Όμηρος Λαμπράκης. Κ.Π. Καβάφης: ψυχαναλυτική φιλολογική προσέγγιση.
 Αθήνα: Δίοδος, 2010.
 
10.Θαλασσινός, Φώτης. «Φωνές».
 Οδός Πανός 147 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2010). Αφιέρωμα στον Κ.Π. Καβάφη. 78-79.
 
11.Ιακωβίδου, Σοφία. «Άνευ ορίων / Με τους όρους μιας άλλης συντροφικότητας: Κ.Π. Καβάφης – W. Whitman».
Ποιητική 6 (Φθινόπωρο-Χειμώνας 2010): 239-260.
 
12.Ιωαννίδης, Βασίλης. «Τρίπτυχο για τον Καβάφη».
 Οδός Πανός 147 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2010). Αφιέρωμα στον Κ.Π. Καβάφη. 96-119.
 
13.Καζάνας, Γεράσιμος. Δρασκελίζοντας τα σύνορα με Καβάφη, Σεφέρη και Ελύτη.
Αθήνα: Δωδώνη, 2010.
 
14.Καραμπίνη-Ιατρού, Μιχαήλα. «Το άγγιγμα του Καβάφη».
 Οδός Πανός 148 (Απρίλιος-Ιούνιος 2010): 74-80.
Στο έντυπο αναφέρεται εκ παραδρομής ως συγγραφέας του κειμένου ο Ξενοφών Κοκκόλης.
 
15.Κόκορης, Δημήτρης. «Κ.Π. Καβάφης: τα του Καίσαρος».
Οδός Πανός 147 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2010). Αφιέρωμα στον Κ.Π. Καβάφη. 80-83.
 
16.Κολοκούρης, Ηλίας. «Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Πλάκα».
Metropolis, 26 Νοεμβρίου 2010: 28-29.
 
17.Κουμανταρέας, Μένης. «Ένας θεός μου».
 Οδός Πανός 147 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2010). Αφιέρωμα στον Κ.Π. Καβάφη. 7-28.
 
18.Κρεμνιώτης, Χρίστος. «Το Κενό και ο έρωτας».
 Οδός Πανός 147 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2010). Αφιέρωμα στον Κ.Π. Καβάφη. 153-159.
 
19.Λαδογιάννη, Γεωργία. Εποχές της κριτικής. Μελέτες για την κριτική του 19ου και του 20ού αιώνα.
Αθήνα: Μανδραγόρας, 2010. 87-96.
 
20.Μαρωνίτης, Δ.Ν. «Γραφή και ανάγνωση». Η νεοτερικότητα στη νεοελληνική λογοτεχνία και κριτική του 19ου και του 20ού αιώνα. Πρακτικά της ΙΒ΄ Επιστημονικής Συνάντησης του Τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών αφιερωμένης στη μνήμη της Σοφίας Σκοπετέα (Θεσσαλονίκη, 27-29 Μαρτίου 2009).
 Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής, Β΄ 12. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2010. 173-181.
 
21.McKinsey, Martin. «Πού οι Έλληνες; Σχολιάζοντας ξανά τον “Φιλέλληνα” του Καβάφη». Μετ. Νίνα Μπούρη.
Ποιητική 6 (Φθινόπωρο-Χειμώνας 2010): 42-52.
 
22.Μποσκοΐτης, Αντώνης. «Ο Καβάφης των μουσικών της Οδού Πανός».
 Οδός Πανός 147 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2010). Αφιέρωμα στον Κ.Π. Καβάφη. 161-163.
 
23.Μπούρας, Κωνσταντίνος. «Στο ντιβάνι του Καβάφη».
 Οδός Πανός 147 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2010). Αφιέρωμα στον Κ.Π. Καβάφη. 89-90.
 
24.Νάτσινα, Αναστασία. «Σημασιολογικές λειτουργίες των καβαφικών διασκελισμών. Μίμηση και ειρωνεία». Η νεοτερικότητα στη νεοελληνική λογοτεχνία και κριτική του 19ου και του 20ού αιώνα. Πρακτικά της ΙΒ΄ Επιστημονικής Συνάντησης του Τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών αφιερωμένης στη μνήμη της Σοφίας Σκοπετέα (Θεσσαλονίκη, 27-29 Μαρτίου 2009).
 Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής, Β΄ 12. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2010. 159-172.
 
25.Ντανούρα, Ελευθερία. «Η Αντιόχεια στο έργο του Καβάφη».
 Οδός Πανός 147 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2010). Αφιέρωμα στον Κ.Π. Καβάφη. 91-95.
 
26.Παγουλάτος, Αντρέας. «Η επίδραση του Νίτσε στην ποίηση του Κ.Π. Καβάφη».
 Οδός Πανός 147 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2010). Αφιέρωμα στον Κ.Π. Καβάφη. 69-73.
 
27.Παπαγεωργίου, Γιάννης. «Ο Καβάφης στην Πάτρα».
 Οδός Πανός 148 (Απρίλιος-Ιούνιος 2010): 82-83.
 
28.Παπαδοπεράκη, Ασπασία. Ο επικούρειος ποιητής Κ.Π. Καβάφης.
 Αθήνα: Σήμα, 2010.
 
29.Παπανικολάου, Δημήτρης. «“Είμαι περήφανος που κατάφερα να τον γνωρίσω”».
 Τα Νέα (Βιβλιοδρόμιο), 2 Ιανουαρίου 2010. 8-9.
 
30.Παπανικολάου, Δημήτρης. «“Η νέα φάσις του έρωτος”. Ο νεοτερικός λόγος της σεξολογίας και ο Καβάφης». Η νεοτερικότητα στη νεοελληνική λογοτεχνία και κριτική του 19ου και του 20ού αιώνα. Πρακτικά της ΙΒ΄ Επιστημονικής Συνάντησης του Τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών αφιερωμένης στη μνήμη της Σοφίας Σκοπετέα (Θεσσαλονίκη, 27-29 Μαρτίου 2009).
 Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής, Β΄ 12. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2010. 195-211.
 
31.Πέτκου, Έφη. «Το περιοδικό Αλεξανδρινή Τέχνη (1926-1931) και ο Κ.Π. Καβάφης».
 Κ 20 (Ιούνιος 2010): 86-106.
 
32.Σαραντάκος, Νίκος. «Κάτω τα χέρια από τον Καβάφη, κορόιδα!».
 Iστολόγιο Οι λέξεις έχουν τη δική τους ιστορία, 22 Φεβρουαρίου 2010.
 
33.Σταρίδα, Γιούλη. «Βρήκε στα σκουπίδια βιβλίο του Καβάφη με ιδιόχειρη αφιέρωση».
 Espresso της Κυριακής, 22 Αυγούστου 2010. 18A-19A.
Αντίτυπο της Συλλογής Γ6.
 
34.Στεργιούλας, Διονύσης. «Το τελευταίο ποίημα του Καβάφη (Καβάφης, Ιουλιανός, Βενιζέλος)».
 Οδός Πανός 147 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2010). Αφιέρωμα στον Κ.Π. Καβάφη. 32-68.
 
35.Φιλίππου, Φίλιππος. «Πώς ο Καβάφης έγινε ήρωας μυθιστορήματος».
 Οδός Πανός 147 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2010). Αφιέρωμα στον Κ.Π. Καβάφη. 74-77.
 
36.Φωσκαρίνης, Θάνος. «Η Μαργαρίτα Δαλμάτη και ο Καβάφης της».
 Οδός Πανός 147 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2010). Αφιέρωμα στον Κ.Π. Καβάφη. 126-129.
 
37.Χανδριώτης, Ελλάδιος. Δραματική ερμηνεία της καβαφικής ποίησης.
 Λευκωσία, 2010.
 
38.Χριστιανόπουλος, Ντίνος. «Το χωριό της μητέρας μου και ολίγα καβαφικά».
 Οδός Πανός 147 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2010). Αφιέρωμα στον Κ.Π. Καβάφη. 3-16.
 
39.Χρονάς, Γιώργος. «Κ.Π. Καβάφης».
 Οδός Πανός 147 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2010). Αφιέρωμα στον Κ.Π. Καβάφη. 160.
 
40.Χρυσανθόπουλος, Μιχάλης. «Η “νεοτερική” χρήση του χρόνου στην ποίηση του Καβάφη. Ιστορία και ηδονή». Η νεοτερικότητα στη νεοελληνική λογοτεχνία και κριτική του 19ου και του 20ού αιώνα. Πρακτικά της ΙΒ΄ Επιστημονικής Συνάντησης του Τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών αφιερωμένης στη μνήμη της Σοφίας Σκοπετέα (Θεσσαλονίκη, 27-29 Μαρτίου 2009).
 Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής, Β΄ 12. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2010. 183-194.