Πεζά ποιήματα (3 Ποιήματα)
Εκτύπωση
1. Ενδύματα
2. Τα Πλοία
3. Το Σύνταγμα της Hδονής